siteye devam et >

ETİ MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU


Yönetim Kurul’umuzun 13.12.2013 tarih ve 2013/29 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 41’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun Seri:V No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 61/B maddesi hükmü çerçevesinde; sahip olduğumuz ARK/ASA-376 sayılı Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ile 08.01.2009 tarihli Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri İzin Belgesi’nin bir başka şirket lehine devir suretiyle iptaline ve bu suretle yatırım hizmet ve faaliyetlerinden çekilmeye karar verilmiş ve bu kapsamda 13.12.2013 tarih ve 2013/255 sayılı yazımız ile Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Şirketimizde hesabı bulunan yatırımcıların en kısa sürede sahip oldukları menkul kıymet ile nakit bakiyelerini başka bir aracı kuruma virman yaptırarak hesaplarını kapatmaları için Şirket’e başvurmaları gerekmektedir.

Öte yandan, Şirketimizden sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir hak ve alacağı olduğu iddiasında bulunan ya da hesabı ile mutabık olmayan, hak talebinde bulunan veya dava açarak dava açıldığına ilişkin mahkemeden derkenar alan yatırımcıların ilgili bilgi ve belgelerle, iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içinde Şirketimize, Sermaye Piyasası Kurulu’na ve Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’ye bildirmeleri gerekmekte olup, söz konusu süre içerisinde herhangi bir bildirim yapılmaması halinde Şirket’in teminatları serbest bırakılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Adres : Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: 6 34381 Şişli, İstanbul

Eti Menkul Kıymetler A.Ş.
Adres: Büyükdere Caddesi 103/A Şarlı İş Merkezi K.7 Mecidiyeköy, İSTANBUL

siteye devam et >